De lange Hofstaat staat bekend als Ambachtsstraat, hier word met veel handwerk waarde toegevoegd waardoor er kwalitatief hoogwaardige producten te koop zijn. Eerlijk handel waar de koper de ambachtsman/vrouw transparant voor beloond. De klant betaald een eerlijke prijs. Je zou dit de 'ambachtseconomie' kunnen noemen.

Verstoring

Zo mooi harmonisch beeld kan ineens verstoort raken, zoals laats met de jaarwisseling.
Onze buurmanwinkelier bood oliebollen aan tegen een prijs waarmee nog niet eens de grondstoffen naar behoren betaald kunnen worden, laat staan de toegevoegde arbeid van de Ambachtsman. Waarschijnlijk was er bij de industriële bakkerij een onzorgvuldige productieplanning gedaan, waardoor er een overschot was ontstaan. Helaas gebeurt dit niet alleen met oliebollen, kerststollen, paasbroden maar ook met het dagelijks brood! Gelukkig laat niet iedereen zich hierdoor van de wijs brengen. Zo kiezen er voldoende mensen, voor de kwalitatieve ambachtsproducten, waarmee ze bewust of onbewust een eerlijke economie dicht bij huis in stand houden.

Elke dag stemmen!

Eens in de 4 jaar worden we door de overheid uitgenodigd om te komen stemmen voor de Gemeente raad, Provinciale Staten , Tweede Kamer of Europees parlement. We kunnen daar gehoor aan geven en stemmen op de partij waarvan jij denkt dat die het beste met jouw wereldbeeld vertegenwoordigd. Natuurlijk kunnen we nog veel meer dingen doen die bijdrage aan een betere wereld. Vaak zijn we ons niet zo bewust dat we eigenlijk dagelijks stemmen, of je wilt of niet. Met onze aankopen veroorzaken we meer dan alleen het door jou gewenste product mee naar huis nemen. Iedere aankoop die we doen is een bijdrage aan een economie die de samenleving vormt. We kunnen als we willen, iedere dag stemmen op een eerlijke 'ambachtseconomie'. Het mooie hierbij is, dat je er zelf dagelijks met volle teugen van kan genieten! Het werken aan Fairtrade ligt soms dichterbij dan je denkt.

Henk Smit
Oprichter/inspirator
Driekant Ambachtscentrum

Op de hoogte, op uw manier

Onze facebook pagina  

Volg ons via Twitter 

Via onze nieuwsbrief

Vul ons contactformulier in om 4 keer per jaar onze nieuwsbrief digitaal te ontvangen