Stichting Driekant Inspireert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

In dit hoofdstuk vermelden wij de gegevens die de Belastingdienst voorschrijft, voor zover deze niet op een andere plaats op onze website is vermeld.

Naam
Stichting Driekant Inspireert (SDI)

RISN
8168 76 654

Contactgegevens
Correspondentieadres: Lange Hofstraat 23, 7201 HT Zutphen

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
mevrouw A.A. (Leidy) van der Aalst-Wolken (voorzitter)

de heer P. (Paul) Zweers (penningmeester)
de heer H. (Henk) Smit (secretaris)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning en ontvangen evenmin een vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling
Stichting Driekant Inspireert heeft als doel het inspireren van mens tot organisatie op weg naar een evenwichtige duurzame economie.

In 2016 werkte De stichting aan:
- een nieuwe scholingsprogramma voor schoolverlaters in het speciaal onderwijs. Hiervoor is een samenwerking ontstaan met NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind)
- Er is verder gewerkt aan de overdracht en verduurzaming van de organisatie Driekant.
- In samenwerking met MVO Nederland is er mee gewerkt aan een inventarisatie van sociaal ondernemen waarbij en een bezoek is gebracht aan het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.
- Medewerking verleend aan onderzoeken van Hoge Scholen en Universiteiten alsmede afstudeer projecten van studenten betreft sociale economie.
- Er zijn eerste contacten gelegd met de gemeente Deventer voor samenwerking. Voor de Bibliotheek Deventer is meegewerkt aan een verkenning om leerwerktrajecten.

Voor 2017/2018 staan de volgende actie punten:

- voor bereiden van Symposium voor 21 jaar Driekant
- meewerken en ontwikkelen van Wereldbol project in samenwerking met The Hunger Project.
- overdracht Driekant voltooien en in een duurzamen constructie waarin de sociale doelstellingen verankerd worden.

 

 

Jaarrekening 2012 - 2013

Jaarrekening 2014 - 2015

Jaarrekening 2016

Indien u onvolkomenheden in deze verantwoording aantreft dan stellen wij het op prijs wanneer u ons dat laat weten.

benjijaldriekantvriend